SİNAN VERBOZ AKADEMİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (SİNAN VERBOZ AKADEMİ) KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GİZLİLİK POLİTİKASI, MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ VE AÇIK RIZA BEYANIBu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda bilgileri bulunan Sinan Verboz Akademi Limited Şirketi (Sinan Verboz Akademi) tarafından hazırlanmıştır.

Sinan Verboz Akademi, kullanıcı ve kullanıcı temsilcilerine ait: Ad, soyad, T.C. kimlik no, iletişim adresi, e posta adresi, cep/telefon numarası, hukuki işlem bilgileri, müşteri işlem bilgileri, finans bilgileri, pazarlama bilgileri, çalışma verileri, imza, talep veya şikâyet verileri, olay yönetimi bilgileri, online ders sırasında kayda alınan görüntü ses ve yazılı mesaj bilgilerini, kamera ve ders kayıtları verilerini; bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe bilgileri, kayıt işlem bilgileri işlerinin yürütülmesi, firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, amaçlarıyla işlemektedir.

Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” hukuki sebebine dayanarak fatura, ödeme, lojistik; “açık rızanın alınması” hukuki sebebine dayanarak sipariş, tanıtım, müşteri memnuniyeti işlemlerinde, sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda elde edilmekte, tamamen veya kısmen otomatik yolla işlenmekte olup, gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınarak korunmaktadır. Açık rızaya dayanan işlemlerde, açık rızanın geri alınması halinde, veri işleme faaliyeti durdurulmaktadır.

Kişisel verileri, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere; gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, iş ortakları, iştirakler ve bağlı ortaklıklar, tedarikçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, özel sigorta şirketleri, sözleşmeli hizmet aldığımız, yurt dışı İngilizce eğitimi için işbirliği yaptığımız yurt içi ve yurt dışı kuruluşlar ile paylaşılmaktadır.(Yurt dışı İngilizce eğitim programının satın alınması halinde sadece bu kişi veya kuruluşlar için yurt dışı kuruluşlarla bilgi paylaşımı söz konusu olacaktır.

Kanunun “İlgili kişinin hakları”nı düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, ayrıntısını https://www.sinanverboz.com adresinde bulunan Sinan Verboz Akademi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Gizlilik Politikasında düzenlendiği şekilde, Başvuru Formu’nu Sinan Verboz Akademi’ye ileterek yapılabilir.

SİNAN VERBOZ AKADEMİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ AYDINLANMA BEYANI

Yukarıda açıklanan tüm hususlarda tarafıma gerekli aydınlatma yapıldığını Sinan Verboz Akademi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Gizlilik Politikasını okuduğumu ve anladığımı, Platform üzerinden alınan online ders içeriklerinde ders esnasında görüntülü ve sesli olarak derse katıldığımda bu derslerin kayıt altına alındığını, bu görüntü ve seslerin üçüncü kişiler tarafından da görülüp duyulabileceğini kabul ettiğimi, 6698 sayılı Kanunun 11. maddesi kapsamındaki haklarımı bildiğimi beyan ederim.

 

AÇIK RIZA BEYANIM

Veri sorumlusunun kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, açık rızanın alınmasından kaynaklanan nedenlerle sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanan kişisel verilerimin işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işlenmesine;

 

 

  • Açık Rızam ile Kabul Ediyorum:
  • Kabul Etmiyorum:
  • Veri Sahibi Adı Soyadı:
  • VT.C. Kimlik No:
  • Tarih:
  • İmza:
Sinan Verboz banner

Sinan Verboz Akademi'den satın aldığınız her kitap ve video paketin ücretinin bir kısmı Eğitimde Fırsat eşitliği için Darüşşafaka Cemiyetine bağış / Üniversite öğrencilerine burs olarak iletilmektedir.

Yapılan bağışları görmek için tıklayınız

Sinan Verboz banner