ÜYELİK SÖZLEŞMESİ (GENEL)Sinan Verboz Akademi’ye üye olmanızdan itibaren, aşağıda yazılı olan ve üye olmaya ilişkin önemli bilgiler içeren hususları bütünüyle anlamış ve tamamını ayrılmaz bir bütün olarak kabul etmiş sayılırsınız. 

Sinan Verboz Akademi’ye üye olmadan önce lütfen işbu Üyelik Sözleşmesi’ni dikkatle okuyunuz ve Üyelik Sözleşmesi’nin içerdiği tüm maddeleri ve hükümleri onaylamıyorsanız üyelik sürecini tamamlamayınız. Yeni üyelik oluşturma esnasında, bu metni okuduğunuzu ifade eden bir bölümle karşılaşacaksınız, bu kısmı işaretlemeniz aşağıdaki maddelerin tamamını kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

İş bu sözleşme ve ekleri ile Sinan Verboz Akademi Platformunda yer alan tüm sözleşmelerin telif hakkı Sinan Verboz Akademi’ye aittir, bu sözleşmeler kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve değiştirerek kullanılamaz. Aksi durumların oluşması halinde Sinan Verboz Akademi’nin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda yer alan tüm haklarını kullanacağı peşinen kabul edilir.


Üyelik Sözleşmesi’nde yer almayan her türlü bilgi ve tanım için işbu Üyelik Sözleşmesi’nin Sinan Verboz Akademi’deki diğer belge ve açıklamalarla birlikte ayrılmaz parçalarından biri olan Kullanım Koşulları geçerlidir. 

1. TARAFLAR VE KONU

1.1. İş bu üyelik Sözleşmesi ve  Platform’da yer alan diğer kurallar Sinan Verboz Akademi tarafından sunulan online ingilizce eğitimine ve YDS- YÖKDİL-YKSDİL sınavlarına hazırlık için verilen eğitim hizmetine ilişkin şart ve koşulları ve Platform’un kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir. Kullancı’nın Platform üzerinde katıldığı/yararlandığı tüm eğitim süreçlerinde işbu sözleşmeyi onayladığı veya Platform’dan yararlanmaya başladığı andan itibaren iş bu sözleşmeye uymayı taahhüt ettiği kabul edilir.

1.2. Sinan Verboz Akademinin sahibi "Eski Hükümet Sokak No:15  Kat:3  No:6 Çanakkale TÜRKİYE" adresinde yerleşik olan Sinan Verboz Akademi Ticaret Limited Şirketi (Bundan böyle kısaca “Şirket” olarak anılacaktır.) adlı şirkettir. Sinan Verboz Akademi üzerinden sunulan Hizmetler, Şirket tarafından sağlanmaktadır. Şirket, Sinan Verboz Akademi öğrenme sisteminde yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, her neviden içeriği ve işbu Üyelik Sözleşmesi’ni dilediği zaman, ayrıca herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. 

1.3. Şirket, işbu Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen koşulları her zaman ve herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan değiştirebilir. Bu değişiklikler, İnternet Sitesi’nde Üyelik Sözleşmesi, Üyeler’in  tek taraflı taraflı beyanı ile değiştirilemez.

2. Tanımlar
İşbu Sözleşme metni içerisinde;
2.1.   Sinan Verboz Akademi” Sinan Verboz Akademi Ticaret Limited Şirketi’ni,
2.2.   “Platform” https://www.sinanverboz.com  web sitesini ve IOS / Android tabanlı Mobil Uygulamaları
2.3.   “Kullanıcı” Herhangi bir sebeple Platform’u  kullanan kişileri,
2.4.   “Üye” E-posta ve/veya telefon kaydı alınarak işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin kabul edilmesi koşuluna bağlı olarak kendisine kullanıcı adı ve şifre belirleyen Kullanıcı’yı,
2.5.   “Hizmet Alan” web Sitesi üzerinden Hizmet Verence sunulan mentörlü eğitimler, mentörsüz eğitimler, yayın pakatlerinden biri veya birden fazlasını satın alarak ingilizce eğitimi, YDS-YÖKDİL-YKSDİL sınavlarına hazırlık eğitimi alan kişiyi,
2.6.  “Hizmet Veren” (Yönetmelik kapsamında Hizmet Sağlayıcı) hizmet sağlamak üzere Sinan Verboz Akademi üzerinden Öğretmen/Mentör Profili oluşturan veya yurtdışı eğitim için işbirliği yapan ve işbu Kullanıcı sözleşmesini onaylayan şahıs, kuruluş veya tüzel kişiyi;
2.7.   “Mentör” hizmet alan öğrencilerin eğitim ve sınava hazırlık süreçlerini yöneterek öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda da en uygun ingilizce eğitimi almasını sağlayan ve öğrenci verimliliğini takip eden kişiyi,
2.8.   “YÖKDİL Canlı / Kayıt Ders Paketi Fuji veya Everest(Ödev Takipli Başlangıç/Orta Seviye)” canlı ders eğitimlerine katılım, kayıt derslerin kullanım süresi içinde sınırsız şekilde izlendiği, Coach/Ed.U sistemi ile mentör/mentörler tarafından ödevlerin kontrol edildiği, mentör/mentörler tarafından ekstra ödevlerin verildiği, bu eğitimlerin basılı kitap ve seviyeye uygun basılı deneme sınavı paketleri ile desteklendiği  eğitim sistemini,
2.9.  “YÖKDİL Canlı / Kayıt Ders Paketi(Ödev Takipsiz)” canlı derslerin ve kayıtlarının kullanım süresi içinde sınırsız şekilde izlendiği, Coach/Ed.U sistemi ile mentör/mentörler tarafından ödevlerin kontrol edilmediği, mentör/mentörler tarafından ekstra ödevlerin verilmediği, bu eğitimlerin basılı kitap ve seviyeye uygun basılı deneme sınavı paketleri ile desteklendiği  eğitim sistemini,
2.10. Herhangi bir “Sınav Kampı” sınav kamplarının canlı ders kayıtlarının kullanım süresi içinde sınırsız şekilde izlendiği, bu eğitimlerin basılı kitap ve seviyeye uygun basılı deneme sınavı paketleri ile desteklenmediği eğitim sistemini,
2.11.    “Video Eğitim Paketi”, canlı ders kayıtlarının HARİCİNDEKİ  video eğitim materyallerinin kullanım süresi içinde sınırsız şekilde izlendiği, bu eğitimlerin alındığı süreye göre değişebilen basılı kitaplar ile desteklendiği  eğitim sistemini, 

2.12. "COACHEDU ViP" herhangi bir canlı ders içermeyen toplam 10 ödev veya en fazla 30 gün(hangisi önce biterse) süreli mentör tarafından haftada 2 gün dijital sistem üzerinden ödev gönderilip ödevlere en az 1 dakikalık geribildirim verilen ödevlendirme sistemini,   

2.13. "VIP ÖZEL DERS" 60 dakikalık canlı online birebir dersi,
2.14.   “YDS MASTER” Sinan Verboz Akademi tarafından satışa sunulan 560 sayfa içeriğindeki sınav hazırlık kitabını,
2.15 “READING & VOCABULARY TOGETHER Sinan Verboz Akademi tarafından satışa sunulan 100 sayfa içeriğindeki sınav hazırlık kitabını,
2.16.  “Kullanım Süresi” , “Hizmet Veren” tarafından belirlenen online eğitim sistemine giriş süresini,
2.17.   “Hizmet Bedeli” “Hizmet Veren” tarafından verilen hizmetler için  “Hizmet Alan” tarafından ödenmesi gereken ücreti,
2.18.   “Sözleşme” İşbu Kullanıcı Sözleşmesini,
2.19.   “Yönetmelik” 26 Ağustos 2015 günlü ve 29457 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’i ifade eder.
3. Sinan Verboz Akademi Tarafından Sunulan Hizmetler

3.1.   Sinan Verboz Akademi, genel İngilizce ve YDS- YÖKDİL sınavlarına hazırlık eğitimi veren, öğrencilerin İngilizce eğitimlerinin yurtdışında devam etmesini sağlayacak kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapan bir online eğitim platformudur. Sinan Verboz Akademi, tarafından sadece İngilizce eğitimi verilmez.  Aynı zamanda (bu eğitim paketini satın alan) öğrenciye mentörlük yapılarak öğrenim ve gelişim süreçlerinin takibi de sağlanarak öğrencilerin hedeflerine ulaşmaları için izlemeleri gereken yol haritaları da çizilir.
3.2.   Söz konusu mentörlük hizmeti, mentörlü bir eğitim paketi alan kullanıcıya en az haftada bir olmak koşuluyla dijital ortamdan ödev gönderilmesi, ödevin gönderildiğine dair kendisine sms bilgisinin verilmesi, ödevin öğrenci tarafından yapıldıktan sonra sisteme yüklenmesi koşuluyla sorumlu mentör tarafından kontrol edilip kendisine değerlendirme sonucunun yine sms yoluyla bilgilendirilmesi sürecini içerir.  

4. Kullanım Şartları
4.1.   Online eğitim sistemine katılım için Kullanıcı’nın öncelikle ilgili hizmet bedelini ödemesi gerekir. Hizmet bedelinin ödenmesinin akabinde önceki dönemlere ait kayıt dersler ve video paketlerinin erişimi Kullanıcı’ya açılır. Kullanıcı tek kullanıcı hesabı üzerinden online eğitim sistemine katılır. Kullanıcı şifresinin belirlenmesi ve korunması Kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Kullanıcı adı ve şifresi paylaşılmamalı ve özenle korunmalıdır. Kullanıcı hesabının kendi kusuru nedeniyle başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından doğrudan sorumludur. Sinan Verboz Akademi, bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için Üye’ye aynen rücu hakkına sahiptir.
4.2.  Üyeliğe ilişkin kullanım hakları, kullanıcı adı ve şifresi başkalarına devredilemez. Kullanıcı kullanım hakkını başkasına devredemez ve/veya başkası ile paylaşılamaz. Hesabın üye dışındaki kişiler tarafından kullanılması halinde kullanıcının üyeliğine son verilerek, üyenin Platform’a erişimi engellenir  ve üyeye hiçbir bedel iadesi yapılmaz. Ayrıca Sinan Verboz Akademi iş bu sözleşmeye aykırı kullanımlar nedeniyle her türlü talep ve dava hakkını saklı tutar.

5.Hizmet Talebi Oluşturulması

5.1.   En az 18 yaşında olan ve temyiz kudretini haiz herhangi bir Kullanıcı, işbu Sözleşme koşulları uyarınca kayıt formunda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak bir Hizmet Talebi oluşturabilir.
5.2.   İşbu sözleşmeyi kabul eden kullanıcılar 18 yaşından büyük olduklarını beyan ve kabul etmiş sayılırlar. Hizmet Talebi’nde bu beyanın aksinden doğabilecek durumlardan Sinan Verboz Akademi’yi sorumlu tutulamayacağını ve talebin kendi sorumluluklarında olduğunu kabul ve beyan ederler.
5.3.   Geçerli bir Hizmet Talebi oluşturmak için hizmete ilişkin gerekli bilgilerin (hangi eğitim paketinden yararlanılacağı, hangi sınava hazırlanılacağı, Kullanıcının seviyesinin belirlenmesi vb.) eksiksiz, doğru ve açık olarak verilmesi ve içeriğinin işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara uygun olması gerekir.
5.4.   Sinan Verboz Akademi, Kullanıcı’ya en uygun seviye ve paketin belirlenmesinde Kullanıcı ile işbirliği yaparak Kullanıcı’nın eğitim seviyesine ve hedefine uygun olaran hizmet talebinin belirlenmesini sağlar. Hizmet Talebi’nin içeriğine  ve taahhüt ettiği ingilizce seviyesine ilişkin tüm sorumluluk Kullanıcı’ya aittir.
6. ÖDEME
7.1.  Hizmet Alanlar, Online Ödeme Sistemi’ni kullanarak banka kartı, kredi kartı veya benzer bir ödeme aracı ile anında online ödeme yaparlar. Online Ödeme Sistemi ile ödeme yapılan durumlarda, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.  
7.2.    Sinan Verboz Akademi’nin, Online Ödeme Sistemi ile ödemesi yapılan hizmetlerin ilgili Hizmet Alan’a eksik veya kusurlu ifası, Hizmet Talebi’ne uygun Hizmet Veren bulunamaması veya hizmetin iptali halinde ilgili tutarın Hizmet Veren’e iletilmemesi için ödeme kuruluşuna talimat verme ve/veya ilgili Hizmet Talebini iptal etme hakkı saklıdır.
7.3.   Online Ödeme Sistemi için ödeme kuruluşları ile anlaşıldığı takdirde Sinan Verboz Akademi yalnızca ilgili bedellerin ödenmesi/iadesi için ilgili kuruluşa gerekli talimatları iletmekle yükümlüdür. İlgili ödeme kuruluşu tarafından Kullanıcı bilgisi ve gerekli diğer tüm bilgilerin saklanması ve güvenli bir şekilde tutulması ve yapılan işlemlerin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi ilgili ödeme kuruluşunun yükümlülüğündedir.
7.4.   Ödeme ayrıca Sinan Verboz Akademi tarafından Platform üzerinde belirtilen hesap numaralarına seçilen ürün veya hizmet için belirlenen tutarın havale edilmesi şeklinde de yapılabilecektir. Havale yoluyla yapılan ödemelerde hizmet bedeli üzerinden %5 indirim uygulanacak, havale masraflarının tamamı Hizmet Alan tarafından karşılanacaktır.
7.5. Havale ile yapılan ödemelerde Hizmet Alan bilgileri  ve alınan hizmetin detayları açıklayıcı şekilde yazılmalıdır. Havale ile yapılan ödemelerde  Platform’da belirtilen hesap dışında  başkaca hesap ya da kişi namına yapılan ödemeler iş bu sözleşme bağlamında ödeme olarak kabul edilmeyecek, havalenin yanlış hesaba/kişiye yapılmasından Sinan Verboz Akademi hiçbir  surette sorumlu olmayacaktır.
8. Onaylanan Hizmetin Hizmet Veren Tarafından Değişikliği veya İptali

8.1.   Hizmet Veren Hizmet Alanın seviyesinin seçilen program paketine uygun olmaması halinde Hizmet Alan’ın uygun program paketine geçirilmesinde tam yetkilidir.   
8.2.   Hizmet Veren’in  acil ve zorunlu durumlarda ders programını değiştirme veya ders iptali yapma hakkı saklıdır. Ders programı değişikliliği Hizmet Alan’ın başlangıçta seçtiği programa en uygun şekilde gerçekleşitirilir. Acil ve zaruri durumlarda iptal edilen ders/dersler için mümkün olan en yakın ve en uygun zamanda telafi dersi yapılır.
9. Hizmet Verenler için Meslek Profili Oluşturma
9.1.   En az 18 yaşında olan ve temyiz kudretini haiz herhangi bir Kullanıcı kayıt formunda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak işbu Kullanıcı Sözleşmesi koşullarını onayladıktan sonra kabul edilen koşul ve içeriğe uygun bir Meslek Profili oluşturup Hizmet Veren (Hizmet Sağlayıcı) sıfatı kazanabilir.
9.2.   Meslek Profili oluşturmak için (isim, unvan, iletişim bilgisi, vergi dairesi, vergi numarası gibi kayıt anında istenen bilgiler eksiksiz ve açık olarak) verilmelidir. Meslek Profili ile ilgili hizmetleri vermek için gerekli izne, ruhsata, lisansa (varsa) ve nitelik, deneyim ve kabiliyete sahip olduğunu kanıtlayacak ek belge, ehliyet, diploma, servis yetki belgesi, ticaret sicil belgesi, oda kaydı gibi evrakın ve referansların da girişi yapılmalıdır ve bu belgelerin aslı veya noter onaylı sureti Sinan Verboz Akademi tarafından istenildiği takdirde ibraz edilmelidir.
9.3.   Yönetmelik Madde 5/4 gereği,
9.3.1.   Sinan Verboz Akademi  üzerinden hizmet satışı veya aracılığı  yapan ve tacir veya esnaf olan hizmet sağlayıcı, şu bilgileri eksiksiz olarak bulundurmak zorundadır: (i) Ticaret unvanı, işletme adı veya tescilli marka adı bilgilerinden en az biri. (ii) Tebligata elverişli KEP adresi. (iii) Esnaflar için vergi kimlik numarası, tacirler için MERSİS numarası. (iv) Merkez adresi ve onaylanmış telefon numarasının  Sinan Verboz Akademi’de bulunduğuna ilişkin bilgi.
9.3.2.   Sinan Verboz Akademi üzerinden hizmet satışı veya aracılığı yapan ve tacir veya esnaf olmayan hizmet sağlayıcı, şu bilgileri eksiksiz olarak bulundurmak zorundadır: (i) Adı ve soyadı. (ii) İkametgâhının bulunduğu il. (iii) Merkez adresi ve onaylanmış telefon numarasının Sinan Verboz Akademi’de bulunduğuna ilişkin bilgi.
9.4.   Hizmet Veren ile ilgili şartlar ve Hizmet Veren’in yükümlülükleri, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nde detaylı bir şekilde belirtilmektedir. Hizmet sonucunda vermesi gereken evrak, fatura, fiş dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın kanuni mevzuat dahilinde sair tüm evrakı da hizmetin ifası ile birlikte Sinan Verboz Akademi’ye iletmek Hizmet Veren’in sorumluluğundadır. Sinan Verboz Akademi’nin söz konusu belgelerin teminine ilişkin olarak herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Hizmet Veren’in kayıtlı olduğu vergi dairesine bildireceği kazanç beyanları, kendisinin yasal sorumluluğunda ve yükümlülüğündedir.

10. Meslek Profili, Hizmet Talebinin İçeriği

10.1.   Meslek Profilleri, Hizmet Talepleri ve taraflarca verilen bilgi, belge ve beyanlar (a) herhangi bir üçüncü kişinin, telif hakkı, patent, marka gibi fikri mülkiyet haklarını veya diğer haklarını ihlal etmeyecek; (b) yürürlükteki hiçbir kanun veya ikincil mevzuatı (ihracat denetimi, tüketici koruma, haksız rekabet veya yanıltıcı reklama ilişkin olanlar vb.) ihlal etmeyecek; (c) genel ahlak ve kamu düzenine aykırı, dürüst ve doğru olmayan, aldatıcı, yanıltıcı veya üçüncü kişilerin tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve özürlüleri istismar edici beyan ve tanıtım ifadeleri içermeyecek; (d) lisansa, izne veya ruhsata bağlı ifa edilebilen hizmetlerden olup da lisanssız, izinsiz veya ruhsatsız şekilde hizmet sağlanarak diğer lisanslı, izinli veya ruhsatlı kişi ve kurumlarla haksız rekabet yapmayacak, (e) tescilli markaların ve/veya tescilsiz olsa bile marka işaretlerini haksız yere kullanmayacak, hukuka aykırı olarak başka bir firmanın bayisi, distribütörü ve yetkili servisi gibi beyanda bulunmayacak, (f) onur kırıcı, karalayıcı, tehditkâr veya taciz edici nitelikte olmayacak; (g) müstehcen olmayacak veya çocuk pornografisi içermeyecek ve (h) virüs, Truva atı gibi zararlı yazılımları veya herhangi bir sistem, veri veya kişisel bilgiye zarar vermeyi amaçlayan, zarar veren bilgisayar programcılığı uygulamalarını içermeyecektir. Aksi halde Sinan Verboz Akademi’nin sorumluluğu bulunmayıp, söz konusu sorumluluk ilgili Hizmet Veren’e veya Kullanıcı’ya aittir. Yapılan uygulamayla ya da meslekle ilgili mevzuata aykırı bir durum olduğu takdirde Sinan Verboz Akademi Hizmet Veren profilinde değişiklik yapma, ilişiğini kesme, eksiklik giderilene kadar askıya alma ve Hizmet Veren’in Sinan Verboz Akademi’ye tekrar kaydolmasını engelleme hakkını saklı tutar.
10.2.   Meslek Profilleri, Hizmet Talepleri ve Ders İçeriklerine ilişkin her türlü sorumluluk ilgili Hizmet Veren, Hizmet Alan veya Kullanıcı’ya ait olup Sinan Verboz Akademi’nin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
11. Hizmet Bedeli İadesi / Cayma Hakkının Kullanılması
11.1.  “YDS MASTER”, “READING & VOCABULARY TOGETHER" paketlerinden birini alan Hizmet Alan  Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 9. maddesi gereğince on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve iki yönlü(kargo alış ve kargo iade) kargo bedeli dışında cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
11.2.  “Online Canlı Ders” “Offline Kayıt Ders” , “Video Eğitim Paketi”,  veya "VIP" paketlerinden birini alan ise, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 56/3-b hükmü gereğince cayma hakkını ders dönemi başlamadan veya ders günü öncesi öğrenim ücretinin yüzde 10’luk kısmı kesilerek bunun dışındaki tutar Hizmet Alan’a iade edilir. Cayma hakkının ders döneminin başlamasından sonra kullanılması durumunda ise öğrenim ücreti, iptal dilekçesi verilen gün öncesine kadar gerçekleştirilmiş olan ders adedine göre hesaplanan hizmet bedeli ve paket içeriğindeki ürün bedelleri hizmet bedelinden düşülerek kalan kısım Hizmet Alan’a iade edilir.

11.3. Sinan Verboz Akademi  yalnızca aşağıdaki hallerde ilgili ücretin iadesi için iş birliği yaptığı ödeme kuruluşuna talimat verecektir:
a) Anlaşmaya varılan hizmetin usulüne uygun şartlarda veya mücbir sebep hallerine dayalı olarak zorunlu iptali;
b) Hizmet Veren’in edimi ifa etmemesi sebebiyle iptali;
c) Hizmet kapsamının anlaşmayla uyuşmaması nedeniyle hizmetin kısmen veya tamamen zorunlu iptali.
12. Hizmet Sorumluluğu, Garanti Verilmemesi ve İlişkinin Bağımsızlığı
12.1. Sinan Verboz Akademi yurt dışı eğitim hizmeti veren Bilim Evi Kadıköy Ofis’ten . Sinan Verboz Akademi aracılığıyla alınacak tüm hizmetlerde sadece ARACI HİZMET SAĞLAYICIDIR. Sinan Verboz Akademi’nin sorumluluğu Hizmet Alan ile Bilim Evi Kadıköy Ofisi arasındaki sözleşmesel ilişkinin  kurulmasının ardından sona ermektedir.  Hizmet Alan ile Bilim Evi Kadıköy Ofisi arasındaki hizmetin ifasından ve ödeme aşamalarından  Sinan Verboz Akademi’nin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Sinan Verboz Akademi aracılığı ile Bilim Evi Kadıköy Ofisi’nden  alınacak hizmetlere ilişkin her türlü sorumluluk Bilim Evi Kadıköy Ofisi’ne; Sinan Verboz Akademi aracılığı ile başkaca Hizmet Verenlerden alınacak hizmetlere ilişkin sorumluluk  ise diğer Hizmet Verenlere aittir.  Tüm bu hizmetler için Sinan Verboz Akademi’nin hiçbir sorumluluğu bulunmaz. Sinan Verboz Akademi, Hizmet Veren'i veya hizmetlerini tasdik etmez, çalışma performansını ya da verilen hizmetlerin sonucu veya kalitesini hiçbir surette garanti etmez.
12.2.   Sinan Verboz Akademi, Hizmet Veren ve Hizmet Alan arasındaki ilişkiden sorumlu olmayıp, Hizmet Veren’in sağlayacağı hizmet sırasında veya herhangi bir zamanda Hizmet Alan veya 3. kişilere vereceği zararlardan Sinan Verboz Akademi’nin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
12.3.   Sinan Verboz Akademi, Hizmet Talebi’ni, Hizmet Verenlerin ve seçilen programın uygunluk durumuna göre en uygun programa yönlendirir. Seçilen programın Hizmet Alan’a uygunluğundan, Hizmet Alan’ın performans ve başarısından  Sinan Verboz Akademi hiçbir surette sorumlu değildir.
12.4.    Sinan Verboz Akademi Hizmet Verenlerin güvenilirliği, ilgili hizmeti sağlamak için uygun ve yetkin olduğu, hizmetlerin verilmesi veya zamanında verilmesi, güvenli ve hatasız olması, hizmet kullanımından elde edilecek sonuçların yeterliliği veya güvenilirliği veya hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi gibi konularda elinden gelen gayreti sarf edecek olmasıa rağmen bu konulara ilişkin hiçbir garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.
12.5.   Sinan Verboz Akademi, herhangi bir sorumluluğu bulunmamasına rağmen, Hizmet Veren’lerin sağladığı hizmetlerin doğru ve tam olarak ifasını sağlamak için elinden gelen gayreti sarf edecektir. Ancak, Hizmet Veren’lerin ağır ihmal veya kusuru nedeniyle Hizmet Alan’ları ve 3. kişileri herhangi bir şekilde zarara uğratması ve/veya bu konudaki dava ve takiplerin Sinan Verboz Akademi’ye yönelmesi halinde, Sinan Verboz Akademi, tüm zararlar ve ayrıca yargı giderleri, para cezaları ve avukatlık ücretleri için Hizmet Veren’e rücu veyahut Sinan Verboz Akademi’deki hak ve alacaklarından takas / mahsup etme hakkını saklı tutmaktadır.
12.6.   Hizmet Alan’dan veya Hizmet Veren’den kaynaklanan hatalardan (yanlış tarih verilmesi, online derslerde belirtilen adreste Hizmet Alan veya Veren’in bulunmaması vb. hatalarda dolayı Sinan Verboz Akademi’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Sinan Verboz Akademi söz konusu durumların oluşmaması için azami gayreti gösterecektir. Ancak oluşan hatalardan veya zararlardan dolayı Hizmet Veren’e veya Hizmet Alan’a herhangi bir bedel veya tazminat ödemeyecektir.
12.7.   Hizmet Veren tarafından Meslek Profilinde belirtilen bilgi veya beyanatların doğruluğu Hizmet Veren tarafından taahhüt edilmektedir, Sinan Verboz Akademi’nin bu konuya ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmaz.
12.8.   Hizmete ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat kapsamında temin etmesi gereken her türlü izin, onay, kontrol belgesi, ruhsat vb. belgeye ilişkin sorumluluk Hizmet Verenlere ait olup, aksi takdirde doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk Hizmet Veren’e aittir. Sinan Verboz Akademi’nin ve 3. kişilerin bu nedenle uğradığı ve/veya uğrayacağı zararlardan sorumluluk ve her türlü zararın tazmin yükümlülüğü Hizmet Verenlere aittir.
12.9.   Sinan Verboz Akademi, Hizmet Alan’a ulusal, yerel veya diğer resmi dairelerden ya da üçüncü şahıslardan gelen bilginin doğru, hatasız veya güncel olduğunu ya da Hizmet Alan’ın söz konusu bilgiyi kontrol ettiği tarihte güncel ve aktüel olduğunu beyan veya taahhüt etmemektedir.
12.10.   Sinan Verboz Akademi’de listelenen hizmetlerden dolayı, Sinan Verboz Akademi, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı veya mecra kuruluşu statüsünde değildir.
12.11   Sinan Verboz Akademi, sisteminde kayıtlı Hizmet Alanların isim, adres ve telefon numarası gibi kişisel verilerinin Talep oluşturulması veya ilgili hizmetin verilmesine yönelik olarak Hizmet Verenler ile paylaşılmasından dolayı Hizmet Alan ve Hizmet Veren(ler) arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir. Hizmet Alan ve Hizmet Veren, işbu sözleşme kapsamındaki hizmetlerin pazarlanması ve yerine getirilmesi için kişisel verilerinin işlenmesine ve işbu sözleşmedeki amaçlara uygun olarak paylaşılmasına muvafakat etmişlerdir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5(c) ve 5(f) maddelerine göre, Hizmet Alan ve Hizmet Veren’lerin kişisel verilerinin işlenmesi ve sadece sözleşme tarafları arasında paylaşılması, açık rıza alınmasını gerektirmemektedir.
12.12.   Hizmet Alan bilgileri Sinan Verboz Akademi tarafından Hizmet Veren ile hizmetin sağlanması veya Talebin oluşturulması için paylaşılmaktadır. Bu bilgi paylaşımı ile hizmetin sorunsuz sağlanması amaçlanmaktadır. Söz konusu bilgilerin Hizmet Veren tarafından ayrıca Hizmet Alan’ın onayı alınmadığı hallerde reklam, pazarlama, kişisel vb. herhangi bir durum veya amaç için kullanılması, üçüncü kişilerle paylaşılması veya devri veya Hizmet Alan ile Hizmet Veren(ler) arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir.
12.13.   Sinan Verboz Akademi ile Hizmet Veren arasında (a) istihdam, (b) yarı zamanlı istihdam, (c) danışmanlık, (d) yüklenicilik, (e) ortak girişim veya (f) acentelik ilişkisi bulunmamaktadır.

13. Tüm Kullanıcılara İlişkin Genel Hak ve Yükümlülükler
13.1.   Kullanıcılar, birbirleri arasındaki ilişkilerden tamamen kendileri sorumludur.
13.2.   Kullanıcı’lar  online derslere katılırken, birbiriyle ya da Sinan Verboz Akademi çalışanları ile iletişim kurarken, ırkçı, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret söylemi, kişilik haklarına aykırı, onur kırıcı, hakaret içeren, taciz eden veya tacizi savunan, illegal & terörist faaliyetleri öven, haksız rekabet oluşturan, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici, cinsel taciz oluşturan ve iftiracı nitelikte davranışlar sergileyemez, bu yönde içerikler kullanamaz. Aksi bir durum Kullanıcı’nın haklarının sona erdirilmesi ve gerektiğinde durumun resmi makamlara bildirilmesini gerektirebilir.
13.3.   Gerek Hizmet Veren, gerek Hizmet Alan Kullanıcılar hakkında, hizmetin öncesi, hizmetin görülmesi ve hizmet sonrasında, herhangi bir suç oluşturan davranışlardan dolayı bir soruşturma açılırsa veya yargılama yapılırsa, ç elindeki tüm bilgi ve belgeleri talep üzerine ilgili yargı makamlarıyla paylaşacaktır. 
13.4.   Hizmet Alan veya Hizmet Veren’ler, kendileri veya bir başkası için hizmet almadığı veya sağlamadığı halde, lehte veya aleyhte yorum yazamaz, bir başkasının iş ürünleri, markası, ticari ünvanı ve hizmetleri hakkında haksız rekabet yaratacak şekilde içerik yazamaz.

14. Hizmet Alan'ın Yükümlülükleri

14.1.   Hizmet Alan’ın işbu Sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk bizzat Hizmet Alan’a aittir.
14.2. Hizmet Alan, Hizmet Veren Hizmet Talebi’ni onayladığında verilen hizmet için öngörülen fiyatı online Ödeme Sistemi ile ödeyeceğini kabul eder.
14.3.   Hizmet Alan, kredi kartı bilgilerinin mevzuat kapsamında izin verildiği ölçüde olmak kaydıyla, Sinan Verboz Akademi’in anlaşmalı olduğu ödeme kuruluşu sisteminde veya “ilk 6 son 4 rakamı” ile Sinan Verboz Akademi’nin sisteminde saklanması ve sistem işleticileri ile paylaşma yetkisine sahip olduğunu kabul eder. Anlaşmalı ödeme kuruluşu sisteminde oluşabilecek aksaklıklardan Sinan Verboz Akademi sorumlu değildir.
14.4.   Hizmet Alan, hizmete ilişkin olarak kendisine düşen tüm vergilerden, Sinan Verboz Akademi’nin   gelirine bağlı oluşan vergiler hariç olmak üzere sorumludur.
14.5 Sinan Verboz Akademi Platformu üzerinden sunulan hizmet (grup dersleri dışında) sadece bir kişiye sunulacak şekilde tasarlanmıştır. Sunulan hizmet içeriğinden birden fazla kişi yararlanamaz, online dersler kayıt altına alınmaz, paylaşılmaz, çoğaltılamaz. Bu durumların oluşması halinde Sinan Verboz Akademi’nin hukuki yollara başvurması hakkı saklıdır.
15. Hizmet Veren’in Yükümlülükleri

15.1.   Hizmet Veren’in işbu Sözleşme koşullarına ve Hizmet Alan’a karşı üstlendiği ifa yükümlülüklerine uymaması nedeniyle doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk bizzat Hizmet Veren’e aittir.
15.2.   Hizmet Veren’in Hizmet Talebi için Hizmet Alan ile anlaşması Hizmet’in Hizmet Veren tarafından anlaşılan zamanda, yerde ve şekilde yapılacağına dair yasal anlaşma yapıldığı anlamına gelir. Bu bağlamda Sinan Verboz Akademi üzerindeki yazışmalar ve Sinan Verboz Akademi tarafından iletişim kurulmasına izin verilen iletişim araçlarındaki yazışmalar delil sayılır.
15.3.   Hizmet Veren, Sinan Verboz Akademi aracılığı ile oluşturulan bir Hizmet Talebi’ne ilişkin olarak Sinan Verboz Akademi’in bilgisi dahilinde olmaksızın, Sinan Verboz Akademi’yi dışarıda bırakmak, daha düşük bir fiyata anlaşmak veya Komisyon Ücreti ödenmemesi amacıyla Hizmet Alan ile ayrıca bir iletişime geçmeyecektir.
15.4   Hizmet Veren, ödemenin kendisine yapılacağı hesap bilgilerinin mevzuat kapsamında izin verildiği ölçüde olmak kaydıyla, Sinan Verboz Akademi’nin anlaşmalı olduğu ödeme kuruluşu sisteminde veya Sinan Verboz Akademi’nin sisteminde saklanması ve sistem işleticileri ile paylaşma yetkisine sahip olduğunu kabul eder. Anlaşmalı ödeme kuruluşu sisteminde oluşabilecek aksaklıklardan Sinan Verboz Akademi sorumlu değildir.
15.5.   Hizmet Veren’in kayıtlı olduğu vergi dairesine bildireceği kazanç beyanları, kendisinin yasal sorumluluğunda ve yükümlülüğündedir.
15.6.   Hizmet Veren, hizmeti vereceği sırada hizmeti vereceği ev, ofis, bina, gibi her türlü tesiste, iş güvenliği ve iş sağlığına ilişkin her tür önlemi almış olmalıdır. Kendisinin ve personelinin bu konuda gerekli eğitimleri aldığını ve bu konudaki sorumlulukların Sinan Verboz Akademi’ye ait olmadığını kabul eder.
15.7.   Hizmet Alan, Sinan Verboz Akademi’nin kusurlu olduğu haller dışında, herhangi bir maddi veya manevi zararı için ve/veya ayıplı mal / ayıplı hizmet için Tüketici Hakem Heyetlerine ve/veya Tüketici Mahkemelerine başvurur ve hasım olarak Hizmet Veren yerine Sinan Verboz Akademi’yi gösterirse, Sinan Verboz Akademi öncelikle en iyi şekilde savunmasını yapmakla ve ilgili talebi doğru yere yönlendirmekle mükellef olup, tüm savunmasına rağmen Hakem heyeti kararı veya Tüketici Mahkemesi kararında Hizmet Alan lehine,Sinan Verboz Akademi aleyhine bir tazminat veya ceza çıkması durumunda, Hizmet Veren bu tazminatı / cezayı ferileriyle birlikte (yargı ve icra harçları, gecikme faizleri ve karşı taraf vekalet ücreti) Sinan Verboz Akademi’ye aynen ödeyecektir.

16. Sinan Verboz Akademi’in Yetki ve Yükümlülükleri

16.1.   Sinan Verboz Akademi sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Kullanıcılar, Platformun kullanımına ilişkin olarak Sinan Verboz Akademi’ye herhangi bir kullanım ücreti ödememektedir, söz konusu nedenle Sinan Verboz Akademi’den sistemin durdurulması veya askıya alınması nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacaklardır.
16.2.   Sinan Verboz Akademi veya iş birliği yaptığı ödeme kuruluşu güvenlik şüphesi doğuran Hizmet Alan ve Hizmet Veren işlemlerinden dolayı ilgili Kullanıcıların kredi kartı ile online ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Söz konusu nedenle Sinan Verboz Akademi’nin Kullanıcılarına veya 3. kişilere karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
16.3.   Sinan Verboz Akademi, Platformun kullanılması ile oluşacak tüm verilerin fikri haklarına sahiptir. Sinan Verboz Akademi, söz konusu bilgilerle Kullanıcı bilgilerini açıklamaksızın demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir veya bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler Sinan Verboz Akademi’nin gizlilik politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.
16.4.   Sinan Verboz Akademi Kullanıcılarına promosyonlar ile yeni hizmet veya projeler veya haberleri e-posta veya push bildirim yolu ile haberdar edebilir. Kullanıcıların söz konusu e-postaları almak istememesi halinde [akademisinanverboz@gmail.com] adresine yazılı bildirimde bulunarak veya kendisine ulaşan ticari iletişim kanalı üzerinden söz konusu bildirimleri almayı durdurabilir.
16.5.   Kullanıcılar arasında fikri hakların ihlaline ilişkin herhangi ihtilaf olduğu takdirde Sinan Verboz Akademi, kendisine ibraz edilecek kesinleşmiş ve icra edilebilir bir mahkeme kararına istinaden işlem yapmakla yükümlüdür. Diğer hallerde, Sinan Verboz Akademi kendi takdirinde olmak üzere işlem yapar.
16.6.   Kullanıcılardan Hizmet Veren’e ilişkin olarak gelen yorumlar/değerlendirmeler, Sinan Verboz Akademi tarafından yapılacak gerekli onay, kontrol ve düzeltme akabinde tüm Kullanıcıların görebileceği şekilde yayınlanır. Sinan Verboz Akademi’nin söz konusu yorumları düzeltme, sıralama ya da yayımlayıp yayımlamama yetkisi vardır.
16.7. Sinan Verboz Akademi, önceden haber vererek veya vermeden dilediği zaman Platformu (veya bir kısmını) geçici veya kalıcı olarak değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.
16.8.  Platformun bütünlüğünü korumak amacıyla, Sinan Verboz Akademi dilediği zaman kendi inisiyatifine dayanarak, bazı Kullanıcı’ların ve belirli İnternet Protokolü adreslerindeki Kullanıcıların Web Sitesi’ne erişmelerini engelleyebilir.
16.9.   Hizmet Veren ve Hizmet Alan, Web Sitesi’ne yüklemiş oldukları içeriklerden 5651 sayılı Yasa’nın 4. Maddesine göre hukuki ve cezai olarak sorumludur. İçeriklerin, Sinan Verboz Akademi tarafından yayınlanmış olması Hizmet Veren ve Hizmet Alan’ın sorumluluğunu kaldırmamaktadır.
16.10.   Sinan Verboz Akademi hizmetlerin bazılarını veya tamamını ileride ücretli veya ücretsiz yapma hakkını saklı tutar. Bazı hizmetlerin ücretlendirme ve komisyon politikası satın alınan veya sunulan hizmetlerin sayısı, yoğunluğu veya niceliğine göre zaman zaman değişiklik gösterebilir.
16.11.   Sinan Verboz Akademi, dilerse Kullanıcıların e-posta adresini, cep telefon numarasını ve diğer bilgileri doğrulamak amacıyla SMS, e-posta veya diğer teknik araçlar kullanabilir.
16.12.   Sinan Verboz Akademi Üyelerin işbu Sözleşmeyi ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde ya da durumun gerektirdiği ölçüde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın Platformu kullanmaktan ve Üyelik haklarına erişimden men edebilir, Üye’liği askıya alabilir, geçici olarak kullanımı durdurabilir.
16.13.   Gelir İdaresi Başkanlığı’nca getirilen yasal düzenlemeye uygun olarak Sinan Verboz Akademi’de e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamaları kullanılmaktadır. E-fatura kullanıcısı olmayan Kullanıcı’ların e-arşiv faturaları elektronik ortamda oluşturulacak ve elektronik ortamda muhafaza edilecektir. Elektronik ortamda oluşturulan faturalar ile ilgili bildirim en geç 7 gün içerisinde Kullanıcı’ların  Platform üzerinde kayıtlı iletişim numaraları aracılığıyla yapılacak, e faturalar PDF formatında bu iletişim numaralarına gönderilecektir. Elektronik ortamda oluşturulan faturalar, tüm resmi makam ve merciler nezdinde yasal belge olarak kullanılabilir.
16.14.   24 Aralık 2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne (Sıra No: 464) göre Hizmet Sağlayıcı /Aracı Hizmet Sağlayıcı olan  Sinan Verboz Akademi takvim yılının birer aylık süreleri içerisinde gerçekleşen işlemlere ilişkin olarak; (i) Aracılık hizmetinin sağlandığı internet adres veya adreslerini, (ii) Aracılık hizmeti verilen gerçek ya da tüzel kişilere ait ad soyad/unvan, TCKN/VKN bilgileri ile işyeri adres bilgilerini, (iii) Aracılık hizmeti verilenler adına gerçekleştirilen mal ve hizmet satış/kiralama işlemlerine ilişkin her bir tahsilat tutarı ve tarihini, Gelirler İdaresi Başkanlığı’nın BTRANS sistemi aracılığıyla elektronik ortamda iletmekle mükelleftir.
16.15. Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği ölçüde, Sinan Verboz Akademi Web Sitesinin hatasız, kesintisiz ve güvenli olacağını ya da Web Sitesinin ya da üzerindeki herhangi bir içerik, arama veya bağlantının kullanımının belirli sonuçlar sağlayacağını taahhüt etmez ve Web Sitesinden indirilen herhangi bir dosyanın virüs ya da diğer kirli ya da bozucu özellikler taşımayacağını garanti edemez.
17. Sorumluluk Sınırlamaları

17.1.   Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği sürece, Sinan Verboz Akademi, Platform veya Platformun kullanımıyla ilgili olarak, herhangi bir üçüncü şahsın, Web Sitesi kullanıcılarının, reklam verenlerin ve/veya sponsorların fiil, ihmal ve davranışlarına ilişkin sorumlu değildir.
17.2.   Sinan Verboz Akademi, Web Sitesi’nin işletiminden veya koşullarının uygulanmasından doğan hiçbir veri kaybından sorumlu değildir.
17.3.   Sinan Verboz Akademi koruma amaçlı makul tedbirleri almaktadır. Ancak kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu Kullanıcı bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.
17.4.   Sinan Verboz Akademi 3. kişilerin Web Sitesi’nin kullanımı ile ilgili davranışı sonucunda ortaya çıkan, bedensel zarar, duygusal rahatsızlık gibi fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, doğrudan veya dolaylı, maddi veya manevi her türlü zararı ve/veya bir Hizmet Veren’in verdiği hizmetlerden veya Online Ödeme Sistemi haricinde bir Hizmet Alan’ın verilen hizmet karşılığında Hizmet Veren’e ödeme yapmamasından dolayı doğabilecek zararlardan sorumluluk kabul etmez.

18. Telif Hakkı Politikası
18.1.   Sinan Verboz Akademi’de sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. Sinan Verboz Akademi, Web Sitesi içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, grafik, ses, ikon, tasarım, metin, imge, html kodu, diğer kodlar, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Kullanıcı’nın kendi resmi ve portföyü hariç olmak üzere, bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlaması yasaktır.
18.2.   Bu sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı Sinan Verboz Akademi’ye aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması, kullanılan yazılımların ve teknolojilerin tersine mühendislik işlemlerine tâbi tutulması kesinlikle yasaktır.
18.3.   Sinan Verboz Akademi’ye iletilen tüm yorum ve eleştirilerin telif hakları Sinan Verboz Akademi’ye aittir. Sinan Verboz Akademi söz konusu yorumlar üzerinde çeşitli değişiklikler yapmak, yorumları silmek veya tamamen kaldırmak hakkını saklı tutar ve yorumların bazılarını yayımlamayabilir. Sinan Verboz Akademi, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcı hesabına bağlı olan bütün bilgiler, yorum ve eleştirileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı tutar.

19. Platform Üzerindeki İçerik

19.1.   Paltform vasıtasıyla yayınlanan, fikir, tavsiye, açıklama, inceleme, teklif veya diğer bilgi ya da içerik, ilgili yazarlara aittir. Bahsi geçen içerikten tamamen söz konusu yazarlar sorumludur. Sinan Verboz Akademi  (i) Platform üzerindeki herhangi bir bilginin doğruluğu, bütünlüğü veya faydasını garanti etmez veya (ii) Platform üzerinde gösterilen, herhangi bir şahısça verilmiş fikir, tavsiye veya açıklamanın doğruluğu veya güvenilirliğini kabul, tasdik etmez veya sorumluluk kabul etmez.
19.2.   Platform Sinan Verboz Akademi kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Sinan Verboz Akademi, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.
19.3.  Sinan Verboz Akademi, Platform üzerinde yasadışı veya yasak olacak türden içeriği, Platform’dan kaldırma ve söz konusu ihlalcilerin üyeliğini sonlandırma hakkını saklı tutar. Bu hüküm, sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki türden içeriği kapsar:
? Irkçılık, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret ve fiziksel zararı teşvik eden içerik gibi, diğer Kullanıcıya açıkça saldırıcı nitelikte olan veya hakaret içeren;
? Diğer Kullanıcıyı taciz eden veya tacizi savunan;
? “Önemsiz posta”, “zincir mektup” veya istenmeyen toplu posta veya “spamming” iletimi içeren;
? Yanlış veya yanıltıcı olduğunu bildiğiniz bilgileri teşvik eden;
? İllegal faaliyetleri teşvik eden veya başkası hakkında kötüleyici ifadeler kullanan, haksız rekabet oluşturan, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici ve iftiracı nitelikte davranışları teşvik eden;
? Korsan bilgisayar programları veya linklerin verilmesi, üretim esnasında konulmuş kopya korumalı cihazları atlatmaya yönelik bilgi verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyaları verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyalarına bağlantı verilmesi gibi, başka birinin telifli eserinin yasadışı veya yetkisiz kopyalanmasını teşvik eden;
? Yasaklı veya şifre erişimli sayfalar veya saklı sayfa ya da görüntüler içeren (başka bir erişilebilir siteden link olarak verilmeyenler);
? 18 yaşın altındaki bireyleri sömüren cinsel veya şiddet içerikli malzemeler sağlayan veya 18 yaş altındaki bir bireyden kişisel bilgiler talep eden;
? Yasadışı silahların üretimi veya alımı, başka birinin mahremiyetinin ihlal edilmesi veya bilgisayar virüsleri verilmesi veya oluşturulması gibi yasadışı faaliyetler hakkında öğretici bilgiler sağlayan;
? Ticari veya kanun dışı amaçlarla başkalarından şifre veya kişisel tanımlayıcı bilgi talep eden;
? Başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt eden, yayan, kötüye kullanan,
? 3. Şahısların marka ve patent gibi, fikri ve sınai haklarını ihlal eden,
? Haksız ticaret uygulamalarına yer veren ve rekabeti sınırlayan, ve
? Ulusal ve/veya yerel tüketici koruma kanunlarını ihlal eden.
19.4.   Kullanıcı, Sinan Verboz Akademi üzerinde oluşturmuş olduğu profil içeriklerinin çeşitli arama motorları tarafından indeksleneceğini, arama sitelerinin arama sonuç ekranlarında görüntülenebileceğini ve üçüncü kişi / kurumlar tarafından görüleceğini, profilde paylaştığı bilgilerin herhangi bir hukuka aykırılık içermesi durumunda bizzat kendisinin sorumlu olacağını peşinen kabul eder. 
20. Hizmet Alan’ların Tüketici Sıfatıyla Hakları

20.1.   Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi Hizmet Alanlar, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun gereğince Tüketici sayılır. 
20.2.   Tüketici sıfatına sahip Hizmet Alan, Hizmet Verenin ifa ettiği işler ile ilgili ayıplı mal ve ayıplı hizmet konusunda, Hizmet Veren’i muhatap göstererek, malın veya hizmetin değerine göre Tüketici Hakem Heyetlerine veya Tüketici Mahkemelerine başvurabilir. Böyle bir durumda, Sinan Verboz Akademi Hizmet Verene ilişkin iletişim bilgilerini ilgili hakem heyetlerine veya Tüketici Mahkemelerine sunabilir. 
21.  Uyuşmazlıkların Çözümü ve Yetkili Mahkeme
21.1.   İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.
21.2.   Taraflar, işbu Sözleşme’nin tatbik ve tefsirinden doğacak her türlü uyuşmazlıkları önce kendi aralarında sulhen halletmeye gayret ederler. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıkların çözümü için İstanbul (Anadolu) Mahkeme ve İcra Müdürlükleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.
22. Bilgilerin Saklanması ve Delil Sözleşmesi
22.1.   Sinan Verboz Akademi sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri, teklifleri, yorum/değerlendirmeleri vb. en az üç (3) yıl boyunca saklanır.
22.2.   Taraflar bu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklarda Sinan Verboz Akademi’nin ticari defter ve kayıtları ile Sinan Verboz Akademi sistemlerinde saklanan verileri her türlü uyuşmazlıkta 6100 Sayılı HMK’nın 193. Maddesi gereği kesin delil kabul edeceğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.
22.3.   Herhangi bir uyuşmazlıkta, uyuşmazlık konusu vakıaları ispata elverişli görüntü veya ses kaydı gibi veriler ile elektronik ortamdaki veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcıları HMK’nın 199. Maddesi gereği belge niteliğindedir.
23. Sözleşmenin İhlali ve Feshi
23.1.   Kullanıcıların işbu Sözleşme hükümlerine aykırı davranması sonucunda oluşacak durumlarda, kullanıcılar Sinan Verboz Akademi’nin ve 3. kişilerin uğrayacağı her türlü zararı karşılamakla sorumludur. Sinan Verboz Akademi Sözleşme’nin ihlal edildiğini tespit ettiği takdirde işbu Sözleşme’den doğan talep haklarına halel gelmeksizin işbu Sözleşmeyi derhal tek taraflı olarak fesih edebilir, sözleşmeyi askıya alabilir, geçici olarak sınırlandırabilir veya diğer yaptırımları uygulayabilir. Sözleşme hükümlerinden birinin uygulanmaması sözleşmenin geçerliliğini etkilemeyeceği gibi diğer sözleşme hükümlerinin uygulanmasına da halel getirmeyecektir.
23.2.   Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez.
24. Yürürlük
24 maddeden oluşan iş bu Sözleşme Web Sitesi kullanılmaya devam edildiği ve Kullanıcılara Sinan Verboz Akademi tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.

 
Sinan Verboz banner

Sinan Verboz Akademi'den satın aldığınız her kitap ve video paketin ücretinin bir kısmı Eğitimde Fırsat eşitliği için Darüşşafaka Cemiyetine bağış / Üniversite öğrencilerine burs olarak iletilmektedir.

Yapılan bağışları görmek için tıklayınız

Sinan Verboz banner